Nieuwe leden

Je bent net lid geworden of je overweegt lid geworden en je wilt weten wat Roeivereniging de Kogge jou te bieden heeft. Er staat allerlei informatie onder de verschillende kopjes op de site en hier is die kort samengevat. Je moet verklaren de zwemkunst machtig te zijn.

Beginnerscursus

Als je nog niet kunt roeien, kom je in de beginnerscursus. Je krijgt instructie in verschillende boottypen. Vaak in een wherry, een brede boot voor twee roeiers maar soms ook in een boot met meer roeiers. Als je wilt kan je ook een C1 proberen. Hierin zit je in je eentje en staat de instructeur op de kant of roeit met je mee. Door de afwisseling krijg je de techniek sneller onder de knie. Na een tijdje ga je ook leren sturen in een wherry. Als het roeien én sturen goed gaat, dan kan je examen doen. Daarna ga je door met de vervolgcursus. Je mag je inschrijven voor evenementen binnen de vereniging.

Vervolgcursus

Je gaat nu leren roeien én sturen in een C-boot voor drie of vier roeiers. Doordat de boot sneller gaat, moet de roeibeweging ook sneller en dat is wennen. Deze boten zijn langer dan een wherry, daarom heb je hier extra les voor nodig. Als het roeien en sturen goed gaat, kan je examen doen en mag je mee gaan roeien in de inloopgroepen. Je mag je aanmelden voor roeievenementen bij andere verenigingen, zoals de diverse toertochten, wedstrijden of de Elfstedenroeimarathon.
Ben je iemand die het liefst alleen in de boot zit, dan kan je de vervolgcursus krijgen in een C1 en, later, een skiff. Hiervoor geldt ook dat je na verloop van tijd examen doet. Je kan tijdens het inlooproeien niet meedoen in een ploeg en je ook niet inschrijven voor roeievenementen bij andere verenigingen. Dit omdat je het roeien en sturen in de meest gebruikte boten niet machtig bent.

Inlooproeien

De inloopgroepen roeien op alle dagen van de week in de ochtend. Je meldt je hiervoor aan bij de dagcoördinator. Een overzicht hiervan staat maandelijks in de nieuwsbrief. Van half april tot eind september wordt er ook ’s avonds geroeid.
Het inlooproeien is dus voor leden die klaar zijn met de vervolgcursus én nieuwe leden die al een roeibevoegdheid van een andere vereniging hebben. De roeiers verzamelen ca. 10 minuten voor de starttijd in de kantine. Er wordt geroeid door Medemblik of richting Egboetswater en Oostwoud. Naderhand wordt er koffie en thee gezet voor de liefhebbers.
Tijdens het roeien wordt er altijd wat bijgespijkerd aan techniek en wordt er ook flink aan de riemen getrokken. Omdat we in gestuurde boten roeien, is er altijd iemand die moet sturen en dus niet kan roeien. Van alle leden wordt verwacht dat zij hun aandeel in het sturen nemen zodat dit niet altijd door de zelfde mensen hoeft worden gedaan.

Roeiexamens

De examencommissie neemt elke tweede zaterdag van de maand examens af. Deze dagen worden altijd in de nieuwsbrief aangekondigd. De starttijd ligt rond 12 uur.

Toerroeien

Door de toercommissie worden er tochten en andere activiteiten georganiseerd die voor alle leden open zijn. Ook wordt er ingeschreven voor tochten bij andere verenigingen. Hier mag je aan mee doen als je klaar bent met de vervolgcursus. Voor deze activiteiten hangen er intekenlijsten in de Roeiboet. De activiteiten worden altijd aangekondigd per mail, op de website en op het whiteboard in de Roeiboet.

Sportief roeien

Voor de leden die moe willen worden van een training en het geen probleem vinden wat meer van hun lichaam te vergen, worden extra trainingen georganiseerd. Ook stimuleert de commissie de leden om mee te doen aan wedstrijden bij andere verenigingen. De te roeien afstanden variëren van 4 tot 200 km.
Elk jaar, meestal in oktober, worden er clubkampioenschappen georganiseerd. Deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Andere bijeenkomsten voor leden

In het voorjaar is de jaarlijkse ledenvergadering. Hier worden o.a. de financiën besproken, zoals de afrekening van het vorige jaar en de begroting voor het nieuwe jaar. Ook wordt hier door de leden de contributie voor het volgende kalenderjaar vastgelegd. Verder worden de verslagen van de commissies besproken en natuurlijk de toekomstplannen.
Eén keer per week komt de materiaalcommissie bijeen om aan boten of riemen te werken. Hiervoor kun je je aanmelden bij de materiaalcommissaris.

Voor en door leden

Zoals je ziet wordt er veel georganiseerd voor de leden. Omdat we een relatief kleine vereniging zijn, kan dat niet zonder de zelfwerkzaamheid van de leden. Er is voor elk lid wel iets waar hij of zij goed in is en alleen door de inzet van ons allemaal is er een toekomst voor deze vereniging!